Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti KLMW, s. r. o.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.klmwear.com

 

•Spoločnosť KLMW, s.r.o. je obchodno-výrobnou spoločnosťou zaoberajúcou sa výrobou a predajom módneho oblečenia pre motocyklistov, určeného na použitie v mestských podmienkach. Niektoré produkty predávané v tomto e-shope majú ochranné prvky, ktoré poskytujú jazdcovi vyššiu ochranu ako voľnočasové oblečenie, nie sú však profesionálnym ochranným odevom. Pre jazdenie v podmienkach mimo mesta odporúčame pre maximálnu ochranu nosiť vystužené kožené kombinézy.

•Motorka je krásny koníček, no každý z nás by mal pri jazde na motorke vždy myslieť na bezpečnosť seba a všetkých okolo seba a nespoliehať sa iba na to, že v ochrannom oblečení sa mu nič nestane. Užívajte si radosť jazdy v štýlovom oblečení značky KLMwear, ale vždy na sa ceste správajte zodpovedne, aby vám naše výrobky mohli slúžiť čo najdlhšie.

Základné ustanovenia

•Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzavreté medzi predávajúcim a konečným spotrebiteľom. Zmluvy uzavreté medzi predávajúcim a podnikateľskými subjektmi sa upravujú osobitným podmienkami. Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky (+421 901 755 550) alebo e-mailom (hello@klmwear.com).

•Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich im z uzavretia kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok je „reklamačný poriadok“.

•Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami sa najprv riešia mimosúdnou cestou.

Vymedzenie základných pojmov

•Predávajúcim – dodávateľom tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu klmwear.sk je spoločnosť KLMW, s. r. o., Streženická cesta 1025, Púchov 020 01, Slovensko, IČO: 50 348 299, DIČ: 2120291448, tel. č. : +421 901 755 550 web: www.klmwear.com, e-mail: hello@klmwear.com (ďalej len „predávajúci“)

•Kupujúcim je zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku.

•E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovaru u predávajúceho.

•Tovarom sú všetky produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu.

•Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

•Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

Cena

•Všetky ceny sú zmluvné. Ceny v e-shope sú konečné a záväzné pre obe zmluvné strany v momente vykonania nákupu. Ceny sú vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu podľa časti „poplatky za dopravu“.

     

Objednávka

•Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, kompletným vyplnením objednávkového formuláru a potvrdením procesu objednávania v e-shope tlačidlom „objednať s povinnosťou platby“. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosť platby za objednaný tovar.

•Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru – objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

•Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením o uzavretí kúpnej zmluvy.

•Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

•Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

•Kupujúci je povinný:

◦zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné poštovné,

◦pred vytvorením objednávky sa detailne oboznámiť s popisom, vlastnosťami tovaru, obsahom balenia tovaru, spôsobom starostlivosti o tovar a všetkými dostupnými informáciami o tovare zverejnenými v e-shope,

◦prevziať objednaný tovar. V prípade doručenia kuriérom GLS je tovar neprevzatý pri prvom pokuse o doručenie pripravený na prevzatie po dobu 5 pracovných dní. Po jej uplynutí sa tovar vracia predávajúcemu, kupujúci je povinný nahradiť škodu predávajúcemu vo výške ceny poštovného – 6 EUR.

◦prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

•Predávajúci je povinný:

◦dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

◦spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu.

 

Platobné podmienky

•Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

◦Platba v hotovosti – pri objednávke na dobierku priamo kuriérovi pri prebratí tovaru (platí pre SR, HU, PL, ČR),

◦Bezhotovostná platba – platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány,

◦Bezhotovostná platba – platba formou služby paypal.

◦Bezhotovostným prevodom na náš účet

 

Dodacie podmienky

•Predávajúci expeduje iba celú objednávku, v čo najkratšom čase (zvyčajne do 7 pracovných dní). Predajca ponúka na stránke len tovar, ktorý je skladom. V prípade, že tovar nie je skladom aj napriek tomu, že v e-shope je v ponuke, predávajúci o tom zákazníka obratom informuje.

•Spolu s tovarom je zákazníkovi zaslaná faktúra (daňový doklad), návod na údržbu ako i ostatné dokumenty potrebné k správnemu používaniu a údržbe tovaru. Zákazník súhlasí s doručením faktúry v elektronickej podobe. V prípade záujmu o vyhotovenie papierovej faktúry to zákazník uvedie v poznámke k objednávke.

•Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

Slovenskej pošty,

◦ kuriérskej spoločnosti GLS,

•V prípade prepravy kuriérom obdrží zákazník v momente odoslania tovaru potvrduzujúci e-mail alebo sms (prípadne oboje), v ktorom je informovaný o spôsobe a termíne doručenia, možnosti presmerovania zásielky a možnostiach nakladania so zásielkou, najmä uloženia zásielky u prepravcu, vyzdvihnutia zásielky na odbernom mieste a pod.. Pri dodaní zásielky v rámci SR, je zásielka doručená zvyčajne nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní. Pri dodaní do Českej republiky, Maďarska, Poľska je zásielka dodaná zvyčajne do 3 pracovných dní po jej odoslaní, do ostatných štátov EÚ do siedmich dní.

•V prípade zasielania menších objednávok prostredníctvom Slovenskej pošty sa zásielka odosiela vždy doporučene. Zákazník môže požiadať o poskytnutie čísla zásielky na účely jej sledovania.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Cena prepravy sa závisí od hodnoty objednaného tovaru a štátu určenia. Ceny sú určené nasledovne:

Štát doručenia Kuriér GLS Slovenská pošta
Slovenská republika ZDARMA pri objednávke tovaru nad 140 EUR 6 EUR pri objednávke tovaru do 140 EUR 4 EUR pri objednávke tovaru do 140 EUR
Česká republika, Maďarsko, Poľsko ZDARMA pri objednávke tovaru nad 170 EUR 10 EUR pri objednávke tovaru do 170 EUR Nieje možná
Ostatné štáty EÚ 12 EUR Nieje možná
  • •Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako vyššie uvedenom postupe pri zasielaní tovaru – napr. osobný odber tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

•Účelom práva odstúpenia od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) je poskytnúť kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako v kamennom obchode – tovar odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak).

•Tovar je možné vrátiť len v stave v ako mu bol doručený – najmä nepoužitý, vrátane všetkých dokumentov, štítkov a pod.. Predávajúci vrátený tovar skontroluje a ak spĺňa podmienky na vrátenie, vráti kupujúcemu peniaze v lehote podľa ďalších bodov.

•Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy od zmluvy pred dodaním tovaru alebo do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.

•V prípade odstúpenia od zmluvy v 14 dňovej lehote je kupujúci povinný písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho. Zakúpený tovar kupujúci zašle (najlepšie doporučene) spolu s dokladom o kúpe späť na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, a to v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ibaže predávajúci výslovne navrhne, že si tovar príde prevziať osobne.

•Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Predávajúci cenu a ďalšie náklady nie je povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.

•Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Ochrana osobných údajov

•Spoločnosť KLMw, s. r. o. ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov spracúva osobné údaje spôsobom a v rozsahu ustanovenom v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaj spracúvané v informačných systémoch predávajúceho, ktoré sú registrované (oznámené) na Úrade na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
.

•Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich povinností voči zákazníkom a na vnútorné potreby predávajúceho (napr. prieskum trhu, hodnotenie spokojnosti zákazníkov). Na účely vybavenia objednávok spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na evidovanie a doručenie objednávky, najmä: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare.

•Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, prevádzkovateľ ho môže oslovovať najmä zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.

•Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných povinností voči zákazníkom, najmä doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam.

Záverečné ustanovenia

•Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

•Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s popisom produktu, jeho vlastnosťami a spôsobom údržby, všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačnými podmienkami a bezvýhradne súhlasí s ich znením. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadia vzťahy medzi zmluvnými stranami prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Všeobecné obchodné podmienky sú kupujúcemu doručené spolu s potvrdením objednávky.

•Vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v  ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušným ustanoveniami všeobecne záväzným právnych predpisov, najmä Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

•Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú platnosť a účinnosť 16. februára 2015.

 

Reklamačný poriadok

 

Všeobecné ustanovenia

•Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie kupujúceho sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, a zákona č. 40/1064 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

•K zakúpenému tovaru je priložený doklad o kúpe prípadne záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné resp. sériové čísla a záručná doba. Ak k tovaru záručný list nie je pribalený, záručným listom je doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe.

Prevzatie tovaru

•Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

•V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový záznam), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

•Škodový záznam by mal obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo zásielky, dátum a čas prevzatia tovaru, potvrdenie prepravcu, prípadne aj fotografiu poškodeného balíka a tovaru.

•Na základe takto vyhotoveného škodového záznamu doručeného predávajúcemu bezprostredne po prevzatí tovaru môže predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru formou opravy tovaru, dodania nového tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy (zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca – tovar je poistený).Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

•Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.

Záručné podmienky

•Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak je na tovar záruka 24 mesiacov.

•Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.

•Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu vyplnením reklamačného formulára písomne na adresu predávajúceho, alebo prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktných údajoch predávajúceho.

•Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu predávajúcemu čo najskôr, resp. spolu s reklamačným formulárom. Balík musí obsahovať reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, reklamačný formulár (ak už bol zaslaný emailom, kupujúci uvedie túto informáciu na kópiu dokladu o kúpe s uvedením dátumu a e-mailovej adresy, z ktorej bol reklamačný formulár odoslaný).

•Predávajúci po obdržaní reklamačného formulára a reklamovaného tovaru určí spôsob vybavenia reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň keď je predávajúcemu doručený tovar a reklamačný formulár.

•Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

•Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu výrobku, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

◦predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo

◦predávajúci chybný tovar vymení.

•Pokiaľ sa jedná chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo ide o viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o viac rôznych odstrániteľných chýb, predávajúci vybaví reklamáciu:

◦výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo

◦vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

•Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

•Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v nasledujúcich prípadoch:

◦poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody sa kompenzujú z poistenia prepravovaného tovaru.

◦mechanickým poškodením tovaru alebo ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom – toto

◦používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie,

•Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť – najmä pri zľavnenom tovare, ktorého pozmenené vlastnosti sú v popise tovaru uvedené.

•Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

•Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.